ಶರವೇಗ

ಶರವೇಗ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

English: sharavega (Kannada) = very fast

हिंदी : शरवेग (कन्नड)  = बहुत तेजी से

संस्कृत : शरवेग (कन्नड) = शरवेग

ಅರ್ಥ

ನಾಮಪದ:
ಬಾಣದಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ

ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಶರ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಾಣ, ವೇಗ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಸಾಗಿ ಸಾಗುವದು.

शर + वेग = शरवेग
ಶರ + ವೇಗ = ಶರವೇಗ

ಉಪಯೋಗ

ನಾಮಪದ:
  • ಶರವೇಗದಿಂದ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿತು.
  • ಆ ರೈಲು ಶರವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸುತಿತ್ತು.
  • ವಿಕ್ರಮ ಸೇನ ತಕ್ಷಣ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಶರವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ.
  • ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶರವೇಗದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿವರ

ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಡ. ಆ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬಾಣದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಶರವೇಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶರ ಎನ್ನುವದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು.

ಶರವೇಗವನ್ನು ಬೇರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲಮಾನ

-- o --

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

-- o --

ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

-- o --

ಇದು ಇರುವ ಬೇರೆ ಪದಗಳು

-- o --

ಇದು ಇರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟು

-- o --

ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಪದಗಳು

-- o --

ಆಧಾರಿತ ಪದಗಳು

-- o --

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್
ಹಿಂದಿ: ಬಹುತ್ ತೇಜಿ ಸೇ
ಸಂಸ್ಕೃತ: ಶರವೇಗ

Meaning in English

Very Fast

हिंदी में अर्थ

बहुत तेजी से

संस्कृत अर्थ

शरवेग
ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ

ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ.ಕಾಂ, ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ, ಗಣಕಪುರಿ.ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೂಡಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ಅವರ ಮಹದಿಚ್ಚೆ. ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲರು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನವೀನ ಹಳೆಯದು