ರಾಮಾಯಣ / ರಾಮಾಯ್ಣ

ರಾಮಾಯಣ
ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ  

ರಾಮಾಯಣ / ರಾಮಾಯ್ಣ ಪದದ ಅರ್ಥ, ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

{tocify} $title={ವಿಷಯ ಸೂಚಿ}

ಅರ್ಥ: ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣ, ರಾಮನ ಪಯಣ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ

English: RamayaNa (Kannada) = Rama's Journey

हिंदी:रामायण (कन्नड) = रामायण, रामा का यात्रा

संस्कृत: रामायण (कन्नड) = रामायण

ಅರ್ಥ

ನಾಮಪದ:
ರಾಮನ ಪ್ರಯಾಣ, ರಾಮನ ಪಯಣ, ರಾಮ ಚಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬರೆದ ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ

ಗುಣವಾಚಕ:
ಕಥೆ

ಉತ್ಪತ್ತಿ

ರಾಮಾಯಣ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶಬ್ದ. 

राम + अयण = रामायण

ರಾಮ + ಅಯಣ = ರಾಮಾಯಣ

ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಯಣ ಪದಗಳು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿ ರಾಮಾಯಣ ಪದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅ ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅ ಕಾರ ಸೇರಿ ಆ ಕಾರ ಆಗಿದೆ.

ರಾಮ ಎಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ.

ಅಯಣ ಎಂದರೆ ಚಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದರ್ಥ. ಇದೇ ಪದ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗಿನ ಚಲನೆ/ಪ್ರಯಾಣ ಸೂಚಿಸುವ ಉತ್ತರಾಯಣ (ಉತ್ತರ + ಅಯಣ) / ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ (ದಕ್ಷಿಣ + ಅಯಣ) ದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.


ರಾಮಾಯಣ ಎಂದರೆ ರಾಮನ ಪಯಣ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ.

ಉಪಯೋಗ

ನಾಮಪದ:

  • ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ಬರೆದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯ.
  • ನಾವು ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಇದೆ.
ಗುಣವಾಚಕ: (ಕಥೆ)
  • ಇದೊಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತು.
  • ನಿಮ್ದೊಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಾರಾಯ್ರೆ.
  • ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯಣ / ಇದೊಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯ್ಣ
  • ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ / ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯ್ಣ

ಕಾಲಮಾನ

ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿಯು ರಾಮಾಯಣ ಪದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು 

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ

ವಿವರ

ರಾಮಾಯಣ ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿ ರಚಿಸಿದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 24 ಸಾವಿರ ಶ್ಲೋಕ ಇರುವ ಮಹಾಕಾವ್ಯ.

ಶ್ರೀರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆಯಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು, ವಿವಾಹ, ವನವಾಸ, ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ, ವಾನರರ ಭೇಟಿ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಲಂಕೆಗೆ ಪಯಣ, ರಾವಣ ವಧೆ, ಮತ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕದ ವರೆಗೆ ವಿವರವಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೀತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ರಾವಣನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಕರೆತರಲು ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಶ್ರಮ, ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ, ಲಂಕಾ ತಲುಪಲು ಕ್ರಮಿಸಿದ ದಾರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಮೀರುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಿಪಾಟಲನ್ನು ರಾಮ / ಸೀತೆ / ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಎನ್ನುವದು ರೂಢಿ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯಾಯ್ತಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಳ್ಳೆ ರಾಮಾಯಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮನೆ ಮನೆ ಕಥೆ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆ ರಾಮಾಯಣ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಂದರೆ  ರಾಮ / ಸೀತೆ / ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಹಾಗೇ ಎಂಬರ್ಥ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಇದೇ ಅರ್ಥದ ಪದಗಳು

ರಾಮಾಯನ

ಇದು ಇರುವ ಬೇರೆ ಪದಗಳು

ಮಜ್ಜಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ

ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು

ವಿಭಕ್ತಿಕಾರಕಾರ್ಥಪ್ರತ್ಯಯವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ರೂಪಉದಾಹರಣೆ
ಪ್ರಥಮಾಕರ್ತೃರ್ಥರಾಮಾಯಣವುರಾಮಾಯಣವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಚಿಸಿದ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯ.
ದ್ವಿತೀಯಾಕರ್ಮಾರ್ಥಅನ್ನುರಾಮಾಯಣವನ್ನುರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯುವದು ತುಂಬಾ ಇದೆ.
ತೃತೀಯಾಕರಣಾರ್ಥಇಂದರಾಮಾಯಣದಿಂದರಾಮಾಯಣದಿಂದ ನಾವು ಹಲವು ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಚತುರ್ಥಿಸಂಪ್ರಧಾನಗೆ, ಇಗೆ, ಕ್ಕೆರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಇದೆ.
ಪಂಚಮಿಅಪಾದಾನದೆಸೆಯಿಂದರಾಮಾಯಣದ ದೆಸೆಯಿಂದರಾಮಾಯಣದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಳಿದೆವು.
ಷಷ್ಟಿಸಂಬಂಧರಾಮಾಯಣದರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಾಲ ಕಾಂಡ.
ಸಪ್ತಮಿಅಧಿಕರಣಅಲ್ಲಿ, ಅಲಿ, ಒಳುರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣದಲಿ, ರಾಮಾಯಣದೊಳುರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ವಾನರ ಸೇನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿವರ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲಿ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಯಲು ಓದುವದೇ ಸೂಕ್ತ. ರಾಮಾಯಣದೊಳು ಇದ್ದ ರಾಮನ ಆದರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮನಸ್ಸು ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಿತು.
ಸಂಬೋಧನೆಅಭಿಮುಖೀಕರಣಆ, ಎ, ಈ, ಇರಾರಾಮಾಯಣವೇರಾಮಯಣವೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ.

ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್: ರಾಮಾಯನ್
ಹಿಂದಿ: ರಾಮಾಯಣ್
ಸಂಸ್ಕೃತ: ರಾಮಾಯಣ

RamayaNa (Kannada) Meaning in English

RamayaNa =  Rama's Journey

रामायण (कन्नड) हिंदी में अर्थ

रामायण

रामायण (कन्नड) संस्कृत अर्थ

रामायण

ಈ ಲೇಖನ ಹೇಗನಿಸಿತು? ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈ ತಾಣ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ವಂದನೆಗಳು.

ರಾಜೇಶ ಹೆಗಡೆ

ಲೇಖಕರು ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯನಗರಿ.ಕಾಂ, ಪದಮಂಜರಿ.ಕಾಂ, ಗಣಕಪುರಿ.ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾತೃ ಕೂಡಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ ಬೇಕು ಅನ್ನುವದು ಅವರ ಮಹದಿಚ್ಚೆ. ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಗಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿ, ಪ್ರವಾಸ ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ಲರು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

ನವೀನ ಹಳೆಯದು